Nota prawna

line
lawyer

Informacje obowiązkowe

 

Świadczący i odpowiedzialny za treść:

Rechtsanwalt Kamil Gwóźdź

Elisabethstr. 42/43

02826 Görlitz

 

Telefon: +49 (0) 3581 38 94 03

Faks: +49 (0) 3581 84 66 80

E-Mail: info@anwalt.net.pl

URL: www.anwalt.net.pl

 

Właściwy organ nadzorczy:

Rechtsanwaltskammer Sachsen,

Glacisstraße 6, 01099 Dresden


Link do platformy zażegnywania sporów UE: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nie jesteśmy ani gotowi ani zobowiązani do udziału w postępowaniu zażegnywania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.  

Tytuł zawodowy: Rechtsanwalt, przyznany w Republice Federalnej Niemiec

 

Urząd Skarbowy w Görlitz

Ust-IdNr.: DE273326425

 

Rechtsanwalt Kamil Gwóźdź podlega regulacjom prawno-zawodowym, w szczególności

  • Federalnemu rozporządzeniu o adwokaturze (BRAO)
  • Regulaminowi wykonywania zawodu adwokata (BORA)
  • Rozporządzeniu o wynagrodzeniu adwokatów (RVG)

Ww. przepisy są dostępne do wglądu i pobrania na stronie internetowej Federalnej Izby Adwokackiej (www.brak.de).

 

Ubezpieczenie zawodowe od odpowiedzialności cywilnej: R+V Allgemeine Versicherungen AG, Taunusstr. 1, 65193 Wiesbaden; suma ubezpieczenia za każdy przypadek ubezpieczeniowy wynosi do 250.000,- EUR; ochrona z tytułu ubezpieczenia obejmuje również świadczenie usług z zakresu prawa innych państw europejskich i zastępstwo przed sądami innych państw europejskich.

 

Odpowiedzialność za treści

Wykluczam odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność zamieszczonych treści.

 

Odpowiedzialność za linki

Zalinkowane strony zostały w chwili umieszczenia linku sprawdzone pod kątem ich zgodności z prawem. Nie stwierdzono przy tym treści niezgodnych z prawem. Stała kontrola zalinkowanych stron bez konkretnych wskazówek na naruszenie prawa przekracza granice możności wymagania. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa usuniemy niezwłocznie linki tego rodzaju. Wykluczam dalej idącą odpowiedzialność za treść zalinkowanych stron.

 

Prawa autorskie

Autorem podstawowej koncepcji tej strony jest Webdesignerlab.com. Prawa autorskie do konkretnej kompozycji, treści i dzieł przysługują świadczącemu. Wykorzystany materiał fotograficzny przedstawia widoki miasta Görlitz. Zdjęcia zostały wykonane z miejsc każdemu dostępnych (§ 59 UrhG). W przypadku stwierdzenia naruszeń praw treści tego rodzaju zostaną niezwłocznie usunięte.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Każde wykorzystanie w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody.

 

Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny

Administratorem danych jest Rechtsanwalt Kamil Gwóźdź, Elisabethstr. 42/43, 02826 Görlitz, Niemcy, E-Mail: info@anwalt.net.pl, tel.: +49 (0) 3581 38 94 03. Wszelkie żądania pozostające w związku z ochroną danych prosimy kierować do administratora.

Zakres przetwarzanych danych

Przetwarzamy dane osobowe przekazane przez użytkownika przy nawiązaniu kontaktu i ewentualnym zawarciu umowy. Dane te obejmują w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Przekazanie imienia i nazwiska oraz adresu jest niezbędne do zawarcia umowy.

Cele przetwarzania danych

Ww. dane przetwarzamy w następujących celach:

  • stwierdzenie tożsamości kontrahenta
  • wykonanie umowy, w szczególności świadczenie uzgodnionej usługi
  • fakturowanie
  • ewentualnie dochodzenie i obrona przez roszczeniami.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a do f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ewentualnie przepisy krajowe.

 

Przekazywanie danych osobom trzecim

Dane użytkownika są przekazywane osobom trzecim tylko, jeżeli wymaga tego wykonanie umowy lub użytkownik wyraził wyraźną zgodę na przekazanie danych.

 

Prosimy o zapoznanie się ze szczególnymi zasadami przekazywania danych w ramach korzystania z usługi Google Maps na naszej stronie internetowej w dalszej części niniejszej informacji o ochronie danych.

 

Terminy usuwania danych

Dane użytkownika są usuwane z upływem okresu ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa podatkowego i handlowego, o ile użytkownik nie zgodził się wyraźnie na ich dalsze przetwarzanie.

 

Prawa użytkownika

Użytkownik może domagać się informacji o swoich danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia. Użytkownik może ograniczyć przetwarzanie danych. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu. Użytkownik może domagać się wydania dotyczących go danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego sobie lub osobie trzeciej.

 

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie narusza dopuszczalności czynności przetwarzania danych dokonanych przed jej cofnięciem.

 

Użytkownik może złożyć skargę na sposób przetwarzania przez nas danych do organów nadzorczych, przykładowo do Bundesbeauftragter für den Datenschutz und Informationsfreiheit (http://www.datenschutz.bund.de)

 

Wykluczenie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Nie stosujemz zautomatyzowanego podejmowania decyzji czy profilowania.

Google Maps

Ta strona internetowa korzysta z Google Maps, usługi kartograficznej firmy Google LLC. Dane użytkowników, w szczególności adresy IP, mogą przy tym zostać przekazane do serwerów Googla w Stanach Zjednoczonych.

 

Prosimy o bliższe zapoznanie się z warunkami korzystania z Google Maps na stronie https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps.html

Ostatnie zmiany: 25.05.2018

 

Aktualności

attorney

Mai 2018

EU-Datenschutz-Grundverordnung tritt in Kraft

Ab dem 25. Mai 2018 gelten neue Datenschutzbestimmungen.

Maj 2018

Unijne rozporządzenie o ochronie danych wchodzi w życie

Od 25 maja 2018 obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych.