Nota prawna

line
lawyer

Informacje obowiązkowe

 

Świadczący i odpowiedzialny za treść:

Rechtsanwalt Kamil Gwóźdź

Elisabethstr. 42/43

02826 Görlitz

 

Telefon: +49 (0) 3581 38 94 03

Faks: +49 (0) 3581 84 66 80

E-Mail: info@anwalt.net.pl

URL: www.anwalt.net.pl

 

Właściwy organ nadzorczy:

Rechtsanwaltskammer Sachsen,

Glacisstraße 6, 01099 Dresden


Link do platformy zażegnywania sporów UE: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nie jesteśmy ani gotowi ani zobowiązani do udziału w postępowaniu zażegnywania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.  

Tytuł zawodowy: Rechtsanwalt, przyznany w Republice Federalnej Niemiec

 

Urząd Skarbowy w Görlitz

Ust-IdNr.: DE273326425

 

Rechtsanwalt Kamil Gwóźdź podlega regulacjom prawno-zawodowym, w szczególności

  • Federalnemu rozporządzeniu o adwokaturze (BRAO)
  • Regulaminowi wykonywania zawodu adwokata (BORA)
  • Rozporządzeniu o wynagrodzeniu adwokatów (RVG)

Ww. przepisy są dostępne do wglądu i pobrania na stronie internetowej Federalnej Izby Adwokackiej (www.brak.de).

 

Ubezpieczenie zawodowe od odpowiedzialności cywilnej: R+V Allgemeine Versicherungen AG, Taunusstr. 1, 65193 Wiesbaden; suma ubezpieczenia za każdy przypadek ubezpieczeniowy wynosi do 250.000,- EUR; ochrona z tytułu ubezpieczenia obejmuje również świadczenie usług z zakresu prawa innych państw europejskich i zastępstwo przed sądami innych państw europejskich.

 

Odpowiedzialność za treści

Wykluczam odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność zamieszczonych treści.

 

Odpowiedzialność za linki

Zalinkowane strony zostały w chwili umieszczenia linku sprawdzone pod kątem ich zgodności z prawem. Nie stwierdzono przy tym treści niezgodnych z prawem. Stała kontrola zalinkowanych stron bez konkretnych wskazówek na naruszenie prawa przekracza granice możności wymagania. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa usuniemy niezwłocznie linki tego rodzaju. Wykluczam dalej idącą odpowiedzialność za treść zalinkowanych stron.

 

Prawa autorskie

Autorem podstawowej koncepcji tej strony jest Webdesignerlab.com. Prawa autorskie do konkretnej kompozycji, treści i dzieł przysługują świadczącemu. Wykorzystany materiał fotograficzny przedstawia widoki miasta Görlitz. Zdjęcia zostały wykonane z miejsc każdemu dostępnych (§ 59 UrhG). W przypadku stwierdzenia naruszeń praw treści tego rodzaju zostaną niezwłocznie usunięte.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Każde wykorzystanie w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody.

 

Ochrona danych osobowych

Podanie danych osobowych następuje dobrowolnie. Dane te nie zostaną bez Państwa wyraźnej zgody udostępnione osobom trzecim.

Zwracamy uwagę na niebezpieczeństwa związane z przesyłaniem danych (przykładowo w ramach komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) przez Internet. Całkowite zabezpieczenie danych przed niepowołanym dostępem osób trzecich jest niemożliwe.

 

Materiały reklamowe przesyłane bez wyraźnego zezwolenia

Wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach niniejszych informacji obowiązkowych w celu przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych bez wcześniejszego wyraźnego zezwolenia jest zabronione. Świadczący zastrzega sobie prawo do wszczęcia kroków prawnych w przypadku przesłania reklam bez wyraźnego zezwolenia, przykładowo jako spam-mail.

 

Ostatnie zmiany: 05.04.2017

 

Aktualności

attorney

April 2017

AÜG-Änderungen treten in Kraft

Zum 1. April 2017 treten Änderungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in Kraft.

Kwiecień 2017

Zmiany w ustawie o pracy tymczasowej

1 kwietnia 2017 r. wchodzą w życie zmiany w niemieckiej ustawie o pracy tymczasowej.