Tłumaczenia

line
lawyer

Kwalifikacje i uprawnienia

- od 13.11.2009  urzędowo egzaminowany tłumacz języka polskiego

- od 25.02.2010  przez prezydenta Sądu Okręgowego w Dreźnie publicznie ustanowiony i ogólnie zaprzysiężony tłumacz języka polskiego

 

 

Zakres usług

Chętnie przetłumaczę dla Państwa z polskiego na niemiecki i odwrotnie teksty prawnicze każdego rodzaju, jak

  • pozwy
  • inne pisma procesowe
  • pisma do i z urzędów
  • umowy
  • ogólne warunki handlowe
  • świadectwa
  • akty stanu cywilnego.

Tłumaczenia przeznaczone dla urzędów lub innych instytucji w Republice Federalnej Niemiec wymagają potwierdzenia przez tłumacza publicznie ustanowionego i ogólnie zaprzysiężonego według prawa niemieckiego. Tłumaczenia potwierdzone przez tłumacza przysięgłego wedle prawa polskiego nie spełniają tych wymogów.

 

Przyjęcie i zwrot dokumentów

Przyjęcie i zwrot dokumentów przeznaczonych do przetłumaczenia jest możliwe zarówno w Görlitz jak i we Wrocławiu.

 

Ceny

Ceny wynoszą w nawiązaniu do przepisów niemieckiej Ustawy o wynagrodzeniu w wymiarze sprawiedliwości i odszkodowaniu świadków (JVEG): 

1,75 EUR netto (2,08 EUR brutto) za każde rozpoczęte 55 znaków w tekście docelowym wliczając spacje. Koszt tłumaczenia standardowej strony (1500 znaków) wynosi 49,00 EUR netto (58,31 EUR brutto).

 

 

Aktualności

attorney

Mai 2018

EU-Datenschutz-Grundverordnung tritt in Kraft

Ab dem 25. Mai 2018 gelten neue Datenschutzbestimmungen.

Maj 2018

Unijne rozporządzenie o ochronie danych wchodzi w życie

Od 25 maja 2018 obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych.