Nota prawna

Kunstvoll geschmiedetes Tor, Jakobstraße in Görlitz

Świadczący i odpowiedzialny
Rechtsanwalt Kamil Gwóźdź,
Elisabethstr. 42/43, 02826 Görlitz

Telefon: +49 (0) 3581 38 94 03
Faks: +49 (0) 3581 84 66 80
E-Mail: info@anwalt.net.pl
URL: www.anwalt.net.pl

Właściwy organ nadzorczy
Rechtsanwaltskammer Sachsen,
Glacisstraße 6, 01099 Dresden

Procedura zażegnywania sporów
Link do platformy zażegnywania sporów w trybie online UE: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Świadczący nie jest ani gotowy ani zaobowiązany do udziału w postępowaniach ugodowych przed konsumenckimi biurami mediacyjnymi.

Tytuł zawodowy
Rechtsanwalt, nadany w Republice Federalnej Niemiec

Numer identyfikacji podatkowej VAT
DE273326425

Regulacje prawne wykonywania zawodu
Rechtsanwalt Kamil Gwóźdź podlega przepisom regulującym wykonywanie zawodu, w szczególności

  • Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)
  • Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA)
  • Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)

Ww. przepisy zostały udostępnione na stronie internetowej Bundesrechtsanwaltskammer (www.brak.de) do wglądu i pobrania.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokatów
R+V Allgemeine Versicherungen AG, Taunusstr. 1, 65193 Wiesbaden. Kwota ubezpieczeniowa za każdy przypadek ubezpieczeniowy wynosi do 250.000,- EUR. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje doradztwo w zakresie prawa innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz zastępstwo przed sądami tych państw.

Prawo autorskie
Materiał zdjęciowy przedstawia – o ile nie podano wyraźnie innego źródła – widoki miasta Görlitz wykonane przez świadczącego. Zdjęcia zostały wykonane z miejsc ogólnie dostępnych (§ 59 UrhG).