Zakres usług

Postgebäude in Görlitz

Działalność adwokacka
Główny obszar działalności obejmuje:

 • praca tymczasowa, w szczególności pozyskiwanie i przedłużanie niemieckich zezwoleń na pracę tymczasową
 • handel internetowy, w szczególności sporządzanie ogólnych warunków handlowych, kontrola oferty internetowej klienta na eBayu, Amazonie i przez własny sklep internetowy, obrona przed Abmahnungami
 • delegowanie pomocy domowych i opiekunek do Niemiec
 • zakładanie spółek kapitałowych i osobowych
 • spory na tle prawa pracy
 • dochodzenie roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych w Polsce i w Niemczech
 • egzekucja roszczeń
 • podziały spadku
 • stwierdzenie posiadania obywatelstwa niemieckiego
 • podatek od posiadania pojazdu i obowiązek rejestracyjny w Niemczech
 • obrona w sprawach karnych: ucieczka z miejsca wypadku, jazda pod wpływem alkoholu, oszustwo dotyczące świadczeń socjalnych
 • świadczenia rodzinne (Kindergeld)
 • obrona przed roszczeniami z tytułu filesharingu
 • sprzedaż odziedziczonych w Polsce nieruchomości.

Nie zajmuję się prawem rodzinnym, prawem socjalnym, prawem podatkowym.

Poszukiwanie spadkobierców
Chętnie przyjmę zlecenia dotyczące poszukiwania spadkobierców w Polsce i pozyskiwania odpowiednich dokumentów z polskich urzędów i archiwów. Osobiste poszukiwania prowadzę najchętniej na Dolnym Śląsku. Jeżeli sprawa tego nie wymaga, mogę oczywiście podjąć również poszukiwania na innych teranach Polski.

Tłumaczenia
Jako tłumacz języka polskiego publicznie ustanowiony i ogólnie zaprzysiężony przez prezydenta Landgerichtu Dresden jestem uprawniony do sporządzania tłumaczeń przysięgłych. Tłumaczenia, które mają zostać przedłożone niemieckim urzędom, wymagają poświadczenia tłumacza przysięgłego według prawa niemieckiego. Tłumaczenie przysięgłe sporządzone przez tłumacza przysięgłego według prawa polskiego nie spełnia tych wymogów. Dotyczy to w szczególności świadect i innych dokumentów przedkładanych w ramach postępowań o uznanie zagranicznych dyplomów.