Abmahnung (upomnienie) przez IDO, Verbraucherschutzverein, Deutsche Umwelthilfe i innych

Zasady funkcjonowania systemu ochrony uczciwej konkurencji w Niemczech

Niemiecki system ochrony konkurencji (Wettbewerbsrecht) daje wszystkim uczestnikom rynku skuteczne narzędzia prawne umożliwiające im zmuszenie konkurentów do zaniechania działań naruszających zasady uczciwej konkurencji. Istnieją wprawdzie również organy państwowe mające za zadanie chronić rynek przed nieuczciwą konkurencją, ale główną rolę odgrywają w tym zakresie zgodnie z wolą ustawodawcy sami uczestnicy rynku. Rynek ma samodzielnie bez konieczności państwowej ingerencji oczyszczać się z podmiotów grających nie fair.

Upomnienie (Abmahnung)

Podstawowym narzędziem przedsiębiorców, którzy uważają, że ich konkurenci naruszają w tym zakresie prawo, jest tzw. Abmahnung. Abmahnung to powiadomienie konkurenta o naruszeniu przez niego przepisów regulujących zasady uczciwej konkurencji wraz z wezwaniem do zaniechania dalszych naruszeń oraz poddania się karze umownej na wypadek, gdyby do tych naruszeń jednak doszło.

Oświadczenie o zaniechaniu (Unterlassungserklärung)

Adresat upomnienia ma w określonym terminie dostosować się do wymogów prawnych oraz zobowiązać do zaniechania przyszłych naruszeń (Unterlassungserklärung). Istotnym elementem oświadczenia jest poddanie się karze umownej (Vertragsstrafe). Oświadczenie bez kary umownej jest przez orzecznictwo uważane za niewystarczające. Tylko groźba dotkliwej sankcji daje bowiem gwarancję, że naruszyciel faktycznie w przyszłości będzie przestrzegał przepisów.

Czytaj dalej

Erbschaft in Polen

Erbausschlagung

Erfährt ein Erbe mit Wohnsitz in Deutschland, dass ihm eine Erbschaft in Polen zugefallen ist, hat er sechs Monate Zeit, um die Erbschaft auszuschlagen. Die Ausschlagungserklärung kann vor einem polnischen Gericht oder einem polnischen Notar abgegeben werden. Des Weiteren kann die Abgabe der Erklärung auch vor einem polnischen Konsularbeamten beglaubigt werden. Im letzteren Fall muss der Erblasser allerdings selbst dafür sorgen, dass die Erklärung rechtzeitig dem zuständigen Gericht zugeht. Polnische Konsulate befinden sich in Hamburg, Köln und München. Auch die polnische Botschaft in Berlin kann um die Ausstellung der betreffenden Beglaubigung ersucht werden.

Erbscheinverfahren

Insbesondere wenn die Erbschaft Immobilien umfasst, werden die Erben nicht um die Durchführung eines Erbscheinverfahrens herumkommen. Zuständig ist regelmäßig das Rayongericht (sąd rejonowy), in dessen Bezirk der Erblasser zuletzt gewohnt hat. In vielen Fällen kann der Erbschein aber auch in einem vereinfachten Verfahren vor einem polnischen Notar durchgeführt werden. Voraussetzung ist, dass alle Personen, die als Erben infrage kommen, an der notariellen Handlung teilnehmen.

Czytaj dalej